Een vrolijke, gezonde baby is voor velen een vanzelfsprekend beeld. Net zoals volwassenen en kinderen, kunnen baby’s last hebben van lichamelijke ongemakken. Pasgeborenen kunnen niet aangeven waar ze pijn hebben of waar het ongemak zit. Langdurig huilen en onrust zijn voor baby’s de manier om aan te geven dat er iets niet goed is. De chiropractor van We Care Chiropractie behandelt mensen van alle leeftijden. Chiropractie bij baby’s in Hoofddorp is een effectieve manier om de klachten van uw baby te behandelen en op te lossen.

Problemen bij uw baby herkennen

Jonge ouders hebben vaak moeite om de klachten bij een pasgeboren baby te herkennen. Baby’s kunnen zich niet voldoende uiten. De kenmerken bij baby’s zijn divers en wijzen niet altijd direct naar het gebied waar uw kindje pijn heeft. Voorbeelden die op problemen of pijnklachten duiden zijn:

  • Langdurig en ontroostbaar huilen.
  • Overmatig spugen.
  • Problemen met het geven van borstvoeding, zowel het aanleggen als het loslaten van de borst verloopt moeizaam.
  • Voorkeurshouding en overstrekken.
  • Onrust en slaapproblemen.
  • Niet op de rug willen liggen.

Pas wanneer uw kind ouder wordt, is het beter in staat om pijn en problemen te omschrijven en duidelijk te maken. Baby’s hebben dit vermogen nog niet. Daarom is het raadzaam wanneer u bij uw baby een of meerdere van bovenstaande problemen herkent, een chiropractor te raadplegen. Vaak kunt u al binnen 24 uur met uw kleintje bij de chiropractor in Hoofddorp terecht.

Wat kan chiropractie bij baby’s in Hoofddorp doen?

Onderzoek heeft aangetoond dat baby’s niet zomaar langdurig huilen. Natuurlijk is niet elke klacht te behandelen met chiropractie, daarom vindt altijd eerst een lichamelijk onderzoek plaats. De chiropractor kan beoordelen of het zinvol is om uw baby door te verwijzen naar een specialist. Veel voorkomende klachten bij baby’s die door middel van chiropractie verbetert en opgelost kunnen worden zijn onder meer een voorkeurshouding, overstrekken, KISS-syndroom, ontroostbaar huilen, motorische problemen, hoofdpijn, slecht slapen, scoliose, rug- en nekpijn en borstvoedingsproblemen.

Ontstaan van lichamelijke klachten bij baby’s

De klachten die uw baby heeft, hoeven niet altijd hun oorsprong te vinden in de wervelkolom, het zenuwstelsel en/of de spieren. Om een succesvolle behandeling mogelijk te maken wordt uw kindje eerst onderzocht. Al tijdens de zwangerschap kunnen afwijkingen aan de wervelkolom ontstaan, waardoor uw kindje een bepaalde houding aanneemt wat van invloed is op de wervelkolom. Daarnaast kan ook de bevalling problemen opleveren. U kunt hierbij denken aan een stuit- of dwarsligging of een langdurige bevalling waarbij er veel druk op het hoofdje komt. Maar ook bevallingen waarbij gebruikt wordt gemaakt van een tang zorgt ervoor dat de wervelkolom van de baby het zwaar te verduren heeft. Na de geboorte ontwikkelt de baby zich. Net zoals bij volwassenen ondervindt de wervelkolom dagelijks fysieke stress. Baby’s bewegen, gaan kruipen en beginnen te lopen en sporten. Ongelukjes en valpartijen zijn daarbij heel gebruikelijk. Het lichaam kan zich hierop aanpassen. Blijft de wervelkolom echter onder druk staan dan kunnen zich klachten ontwikkelen. In combinatie met een verkeerde houding ontwikkelen de problemen zich vaak sneller dan gewenst. Om klachten op latere leeftijd te voorkomen, is het belangrijk om vroegtijdig in te grijpen. Ziet u dat uw baby aangeeft dat er iets niet goed is? Neem contact op met de chiropractor. Door in een vroeg stadium specifieke correcties toe te passen, kan uw kind zich op een gezonde manier ontwikkelen.

Chiropractische behandeling bij baby’s

Chiropractische behandelingen zijn gericht op het opheffen van blokkades in de wervelkolom. Om dit op de juiste manier te kunnen doen vindt eerst een gedegen onderzoek plaats. De chiropractor past een aantal pijnloze neurologische, orthopedische en chiropractische tests toe bij uw baby. Er worden verschillende vragen gesteld over de manier waarop uw baby aangeeft dat hij of zij zich niet prettig voelt. Op basis van de test resultaten en uw verhaal wordt een behandelplan opgesteld en kan de eerste chiropractische behandeling vaak direct aansluitend op het onderzoek plaatsvinden. De behandeling van pasgeborenen en kinderen bestaat uit zachte, aangepaste druktechnieken waarmee de correctie wordt uitgevoerd. De druktechniek is zowel specifiek als licht, waardoor het geen probleem oplevert voor de jonge leeftijd van de baby. Het is bekend dat baby’s vaak sneller herstellen dan volwassenen. Een chiropractische behandeling bij baby’s bestaat vaak uit minder behandelsessies en de klachten kunnen vlot verminderd worden. Bij We Care Chiropractie zijn naast een chiropractor ook een fysiotherapeut en acupuncturist werkzaam, die uw baby helpen bij een optimale verbetering van de klachten.

Succesvolle chiropractie bij baby’s in Hoofddorp

De chiropractor corrigeert de blokkades in de wervelkolom, waardoor zowel het functioneren van het zenuwstelsel en de wervelkolom wordt geoptimaliseerd. Daarnaast werkt chiropractie preventief. Bestaande afwijkingen kunnen gecorrigeerd worden, maar wat vaak onbekend is, is dat chiropractie ook klachten op latere leeftijd kan voorkomen. Na een succesvolle behandeling, worden regelmatige controles geadviseerd. Op deze manier worden eventuele afwijkingen tijdig gevonden en gecorrigeerd worden.

Vergoeding chiropractie bij baby’s

Chiropractie valt onder de alternatieve geneeswijzen en wordt vanuit veel aanvullende zorgverzekeringen volledig vergoed. Het eigen risico wordt niet aangesproken, dit is alleen van toepassing op zorg uit de basisverzekering. De effectiviteit van chiropractische behandelingen is aangetoond, waardoor de vergoedingsmogelijkheden zich de voorbij jaren hebben uitgebreid. Vergoedingsbedragen en voorwaarden staan vermeld in uw polis. U kunt dit ook rechtstreeks navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Voor chiropractie bij baby’s in Hoofddorp is geen verwijzing nodig van uw huisarts. Ook in het weekend kunt u terecht bij de chiropractor van We Care Chiropractie.

Afspraak chiropractor Hoofddorp

Maakt u zich zorgen om uw ontroostbare baby? Heeft uw kindje een voorkeurshouding? Verloopt het geven van borstvoeding moeizaam? De chiropractor in Hoofddorp kan de klachten van uw baby verbeteren en wegnemen. Chiropractische behandeling bij baby’s is veilig en pijnloos. Vaak is na een enkele behandelsessie al verbetering zichtbaar. Maak direct een afspraak voor een gratis consult. In de meeste gevallen kunt u al binnen 24 uur bij de chiropractor van We Care Chiropractie terecht. De kliniek is telefonisch bereikbaar, maar u kunt ook het contactformulier invullen of een e-mail sturen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.