Jaarlijks ontstaan er alleen in Nederland al tussen de drie en vier miljoen sportblessures. Alhoewel het merendeel van de letsels snel geneest, zijn er ook ernstige sportblessures die medische zorg nodig hebben. Om blessures te voorkomen is het belangrijk dat uw lichaam in goede conditie is. Bij sporten worden veel lichaamsfuncties tegelijkertijd gebruikt. Uw wervelkolom komt onder druk te staan. Factoren die voor een sporter belangrijk zijn, zijn behendigheid, coördinatie, kracht en lenigheid. Sportchiropractie in Hoofddorp helpt bij het behandelen en voorkomen van sportblessures.

Klachten sportchiropractie in Hoofddorp

Uw lichaam is gemaakt om te bewegen. Regelmatig bewegen houdt uw lijf fit en gezond. Dat neemt niet weg dat in de loop der jaren overbelasting kan ontstaan. U beweegt vaak anders dan dat u zou moeten doen. Een verkeerde houding of een onverwachte beweging kunnen blessures veroorzaken. Hoe goed iemand ook getraind is, zelfs het lichaam van een topfitte sporter heeft zwakke schakels. De chiropractor in Hoofddorp is uitermate goed in het zoeken en lokaliseren van de blokkades in uw bewegingsapparaat. Zo weet u wat de oorzaak van de pijn is en hoe deze behandelt kan worden. Verschillende blessures kunnen met behulp van sportchiropractie behandeld worden:

 • Terugkerende irritaties van pezen, waaronder de achillespees.
 • Regelmatige herhalingen van een spierverrekking en/of een hamstringblessure.
 • Rugklachten die zich tijdens of na het sporten voordoen.
 • Overbelasting of verrekking van gewrichten.
 • Nekklachten.
 • Liesklachten.

Feit is dat elk lichaam zwakke schakels heeft. De chiropractor in Hoofddorp is ervaren in het opsporen van de zwakke schakels in uw lichaam. Pijn uit zich regelmatig op andere plaatsen dan waar de pijn vandaan komt. Om een chiropractische behandeling toe te kunnen passen, vindt eerst een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats. De chiropractor gaat af op uw verhaal en onderzoekt de wervelkolom op blokkades. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt gekeken of een chiropractische behandeling uw sportblessure kan verbeteren, of dat medisch zorg noodzakelijk is.

Ontstaan van sportblessures

Sporten en bewegen is goed om klachten te voorkomen. Zowel jong als oud kunnen op eigen niveau en eigen tempo sporten en in beweging blijven. U voelt een sportblessure vrijwel nooit aankomen. Blessures kenmerken zich doordat ze zich plotseling voordoen. Vaak blijkt een sportblessure het gevolg van een verrekking, onvoldoende warming-up en een verkeerde beweging. Andere sportblessures ontstaan geleidelijk aan en zijn dan weer een gevolg van het gebruik van de verkeerde materialen. De ene sportieve activiteit is meer blessuregevoelig dan de andere. Factoren die direct samenhangen met de aard en ernst van sportblessures zijn:

 • De houding waarin uw lichaam zich bevindt als er iets gebeurt.
 • De snelheid waarmee de onverwachte gebeurtenis zich voltrekt.
 • Het materiaal dat wordt gebruikt.
 • Is het een contactsport of een individuele sport?
 • De coördinatie.

Ondanks een goede voorbereiding en een grondige warming-up kan het altijd voorkomen dat u geblesseerd raakt. Tijdige behandeling van een kleine blessure kan voorkomen dat het letsel zich ontwikkelt tot een langdurige, gecompliceerde blessure.

Preventieve sportchiropractie in Hoofddorp

De oorzaak van sportletsels ligt vaker dan gedacht in een functiestoornis in uw wervelkolom of in een gewricht van een van de ledematen. Wanneer zich in een gewricht een stoornis voordat, veroorzaakt dat tegelijkertijd een storing in de zenuwimpulsen. Het zijn de zenuwimpulsen die ervoor zorgen dat uw hersenen op de juiste manier reageren en het lichaam correct aansturen. Wordt deze werking verstoord dan kunnen klachten ontstaan. Zo zal een te strak staande spier pijnklachten veroorzaken als gevolg van een verrekking. De chiropractor spoort de functiestoornissen op en heft deze op door middel van een chiropractische behandeling. Het opheffen van de blokkades zorgt ervoor dat het zenuwstelsel de signalen weer op de goede manier door kan geven. Een chiropractor kijkt niet alleen naar de locatie van uw klachten, maar zal ook achterhalen waar de klachten hun oorzaak vinden. Op deze manier worden de lichaamsfuncties herstelt en kan herhaling in de toekomst voorkomen worden. De chiropractor zal u adviseren om regelmatige controles van de wervelkolom toe te laten passen. Eventuele klachten worden dan tijdig opgespoord en opgelost.

Kraken bij sportblessures

Chiropractie wordt vaak bestempeld als ‘kraken’. Het is een alternatieve geneeswijze die door middel van manipulatie technieken handmatig wordt toegepast. Door een kortdurende druk uit te voeren op de plaats waar de blokkade zit kan een krakend geluid worden waargenomen. De meeste chiropractische behandeltechnieken zijn pijnloos. De klachten worden vanaf de eerste behandelsessie effectief aangepakt. Vaak merkt u na de eerste behandeling al een verbetering van de klachten. Meerdere behandelingen zijn nodig om de klacht volledig te stabiliseren. Afhankelijk van de sportblessure die u laat behandelen, kan de chiropractor u ook thuisoefeningen meegeven. Deze oefeningen worden eerst samen geoefend, zodat u ze thuis op regelmatige basis kunt herhalen. Ervaart u pijn of ongemak tijdens de thuisoefeningen? Stop met de oefening en vraag advies aan de chiropractor.

Vergoeding behandelkosten

Chiropractie valt onder de noemer alternatieve geneeswijzen. Waar de basisverzekering geen vergoedingsmogelijkheden heeft, hebben een groot aantal aanvullende zorgverzekeringen dat wel. De kosten worden volledig of gedeeltelijk vergoed, zonder dat uw eigen risico wordt aangesproken.

Complete sportchiropractie in Hoofddorp

Voor een compleet aanbod van sportchiropractie bent u welkom bij We Care Chiropractie in Hoofddorp. De chiropractor is gespecialiseerd in het behandelen van sportblessures. In de kliniek zijn ook een acupuncturist en fysiotherapeut werkzaam, zodat een optimaal behandelplan kan worden aangeboden en toegepast.

Adviesgesprek sportchiropractie

Overweegt u preventieve chiropractie om de kans op sportblessures te verkleinen? Heeft u een sportblessure die acute behandeling nodig heeft? De chiropractor van We Care Chiropractie behandelt uiteenlopende (sport)blessures. In geval van acute klachten kunt u in principe binnen 24 uur bij de chiropractor terecht. Ook als u een chronische sportblessure heeft, kan chiropractie verbetering brengen. Wilt u weten of uw blessure met behulp van chiropractie behandelt kan worden? Maak direct een afspraak bij We Care Chiropractie. Het adviesgesprek is gratis. Komt uw klacht in aanmerking voor een behandeling? De eerste behandelsessie kan vaak aansluitend aan het consult plaatsvinden. Neem telefonisch contact op met We Care Chiropractie. Stuurt u liever een e-mail of wilt u gebruik maken van het contactformulier? Uw reactie wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.